Βιβλιογραφία

Το μήλο της έριδος. Η ελληνική Αντίσταση και η πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων

Συντάκτης

Woodhouse, Christopher Montague

Έτος Δημοσίευσης

1976

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εξάντας

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα