Βιβλιογραφία

"Nations Examine Their Past: A Comparative Analysis of the Historiography of the "Long"Second World War"

Συντάκτης

Bosworth, Richard J. B.

Έτος Δημοσίευσης

1996

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

The History Teacher

Σελίδες

499-523

Τεύχος

4

Τόμος

29

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα