Βιβλιογραφία

Ήρωες των Ελλήνων: Οι καπετάνιοι, τα παλικάρια και η αναγνώριση των εθνικών αγώνων 19ος-20ος αιώνας

Συντάκτης

Γούναρης, Βασίλης (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά