Βιβλιογραφία

"The Italian Resistance Between History and Memory"

Συντάκτης

Pezzino, Paolo

Έτος Δημοσίευσης

2005

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Journal of Modern Italian Studies

Σελίδες

396-412

Τεύχος

4

Τόμος

10

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά