Βιβλιογραφία

«Η Πανελλήνιος Ένωσις Θυμάτων Γερμανικής Κατοχής “Ο Φοίνιξ”»

Συντάκτης

Χαραμή, Έλλη

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

Master's Thesis

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα