Βιβλιογραφία

Το χρονικόν της σκλαβιάς

Συντάκτης

Ζαλοκώστας, Χρήστος

Έτος Δημοσίευσης

1946

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Τοποθεσία

1946

Απόσπασμα