Βιβλιογραφία

«Κορυσχάδες: ο αφηγηματικός λόγος της συλλογικής βιωμένης ιστορίας στη δεκαετία του 1940»

Συντάκτης

Πετροπούλου, Χριστίνα

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Κ. Μπάδα, Θ. Δ. Σφήκας (επιμ.), Κατοχή – Αντίσταση – Εμφύλιος: Η Αιτωλοακαρνανία στη Δεκαετία 1940-1950

Σελίδες

363-378

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Παρασκήνιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά