Βιβλιογραφία

Η Οχυρά Θέσις Κρήτης

Συντάκτης

Βλοντάκης, Σταύρος

Έτος Δημοσίευσης

1976

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα