Βιβλιογραφία

H Γυναίκα στη Mάχη της Kρήτης και την Kατοχή

Συντάκτης

Αναστασάκης, Ιωάννης

Έτος Δημοσίευσης

1993

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Χανιά

Απόσπασμα