Βιβλιογραφία

Από την αντίσταση στη διάψευση. Θεσσαλονίκη, Μπούλκες, Βίτσι

Συντάκτης

Αναστασιάδης, Στρατής

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα