Βιβλιογραφία

Το κρυφτό. Η Αντίσταση στην Κρήτη

Συντάκτης

Fielding, Xan

Έτος Δημοσίευσης

1993

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Μετάφραση: Αλεξάνδρα Φιαδά