Βιβλιογραφία

«Εθνική Αντίσταση: Ιστορικές, πολιτικές και θεσμικές εννοιολογήσεις από το 1941 στο σήμερα»

Συντάκτης

Χανδρινός, Ιάσονας

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Κ. Γαρδίκα κ.ά., Η Μακρά Σκιά της Δεκαετίας του '40. Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος. Τόμος αφιερωμένος στον Χάγκεν Φλάισερ

Σελίδες

189-211

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα