Βιβλιογραφία

Σημειώσεις από την ιστορίαν της εθνικής διαίρεσης

Συντάκτης

Μπενετάτος, Διονύσης

Έτος Δημοσίευσης

1947

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Έκδοση Αγροτικής Φωνής

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα