Βιβλιογραφία

"Militant Antifascism: An Alternative (Historical) Reading"

Συντάκτης

Copsey, Nigel

Έτος Δημοσίευσης

2018

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Society

Σελίδες

243-247

Τεύχος

3

Τόμος

55

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά