Βιβλιογραφία

Η εποποία της Ελλάδος 1940-1944

Συντάκτης

Καστάνης, Γεώργιος Ι.

Έτος Δημοσίευσης

1948

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα