Βιβλιογραφία

Η Ελλάς κατά την από του 1942-1967 περίοδον

Συντάκτης

Πιπιλιάγκας Χρυσόστομος

Έτος Δημοσίευσης

1970

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα