Βιβλιογραφία

«Το τριπλό τραύμα: η μνήμη του Εμφυλίου Πολέμου στην κομμουνιστική Αριστερά»

Συντάκτης

Μαραντζίδης, Νίκος

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Γ. Αντωνίου, Ν. Δεμερτζής, Ε. Πασχαλούδη (επιμ.), Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα

Σελίδες

161-186

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα