Βιβλιογραφία

Le siècle des communismes

Συντάκτης

Dreyfus, Michel; Groppo, Bruno; Sergio, Ingerflom Claudio; Lew, Roland; Pennetier, Claude; Pudal, Bernard; Wolikow, Serge

Έτος Δημοσίευσης

2000

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Editions de l'Atelier

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά