Βιβλιογραφία

Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ (τρεις τόμοι)

Συντάκτης

Ανταίος, Πέτρος

Έτος Δημοσίευσης

1978

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Καστανιώτης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά