Βιβλιογραφία

«Ζητήματα επαναπόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας και περιουσιών στους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου»

Συντάκτης

Βαμβούρη, Χριστίνα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Peri Istorias

Σελίδες

116-120

Τεύχος

5

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα