Βιβλιογραφία

«Εχθρός» εντός των τειχών. Όψεις του δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής

Συντάκτης

Μιχαηλίδης, Ιάκωβος; Νικολακόπουλος, Ηλίας; Φλάισερ, Χάγκεν (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ελληνικά Γράμματα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα