Βιβλιογραφία

The Holocaust in Greece

Συντάκτης

Antoniou, Giorgos; Dirk Moses, Antony (ed.)

Έτος Δημοσίευσης

2018

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Cambridge University Press

Τοποθεσία

Cambridge

Απόσπασμα