Βιβλιογραφία

American Foreign Policy in Greece 1944/1949. Economic, Military and Institutional Aspects

Συντάκτης

Amen, Michael

Έτος Δημοσίευσης

1978

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Lang

Τοποθεσία

Φρανκφούρτη κ.ά

Απόσπασμα