Βιβλιογραφία

Τραυματική Μνήμη και Δημόσια Ιστορία: Δίστομο, 1944-2018

Συντάκτης

Παπανδρέου, Ζέτα

Έτος Δημοσίευσης

2018

Τύπος

Book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ταξιδευτής

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα