Βιβλιογραφία

Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά. Αρχείο 1951-1967

Συντάκτης

Παπαθανασίου, Ιωάννα

Έτος Δημοσίευσης

2001

Τύπος

Book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Θεμέλιο-ΕΚΚΕ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα