Βιβλιογραφία

"Practices and Politics of Second World War Remembrance. (Trans-)National Perspectives from Eastern and South-Eastern Europe"

Συντάκτης

Heike, Karge

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Pakier, Małgorzata; Stråth, Bo (ed.), A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Berghahn Books

Τοποθεσία

New York, Oxford

Απόσπασμα