Βιβλιογραφία

“The Politics of Demobilization”

Συντάκτης

Horn, Gerd-Rainer

Έτος Δημοσίευσης

2020

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Rainer, Gerd-Rainer (ed.), The Moment of Liberation in Western Europe. Power Struggles and Rebellions, 1943-1948

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Oxford University Press

Τοποθεσία

Oxford

Απόσπασμα