Βιβλιογραφία

"Legacies of Antifascism: Constructing Democracy in Postwar Europe"

Συντάκτης

Eley, Geoff

Έτος Δημοσίευσης

1996

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

New German Critique

Σελίδες

73-100

Τεύχος

67

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά