Βιβλιογραφία

«“Και εχρειάσθη η 21η Απριλίου διά να μην απωλεσθή η νίκη του Γράμμου” η ιδεολογία της μετεμφυλιακής Δεξιάς και η κατάργηση της Ιστορίας στο λόγο της “Επανάστασης”»

Συντάκτης

Παπαδημητρίου, Δέσποινα

Έτος Δημοσίευσης

1999

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Γ. Αθανασάτου, Ά. Ρήγος, Σ. Σεφεριάδης (επιμ.), Η Δικτατορία 1967-1974. Πολιτικές πρακτικές – Ιδεολογικός λόγος – Αντίσταση

Σελίδες

153-165

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα