Βιβλιογραφία

«Αυτοάμυνα και κομμουνιστική πολιτική 1945-1947»

Συντάκτης

Smith, Ole L.

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

Άρθρο

Τίτλος Δημοσίευσης

Lars Baerentzen, Γιάννης Ο. Ιατρίδης, Ole L. Smith (επιμ.), Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο 1945-1949

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ολκός

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα