Βιβλιογραφία

"The Ideal of Objectivity and the Public Role of the Historian: Some Lessons from the Historikerstreit and the History Wars"

Συντάκτης

Froeyman, Anton

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Rethinking History

Σελίδες

217-234

Τεύχος

2

Τόμος

20

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά