Βιβλιογραφία

“Political Prisoners in the Greek Civil War, 1945-50: Greece in Comparative Perspective”

Συντάκτης

Voglis, Polymeris

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Journal of Contemporary History

Σελίδες

523-540

Τεύχος

4

Τόμος

37

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα