Βιβλιογραφία

The Aesthetics of Antifascist Film: Radical Projection

Συντάκτης

Barker, Jennifer Lynde

Έτος Δημοσίευσης

2012

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Routledge

Τοποθεσία

Απόσπασμα