Βιβλιογραφία

Ιστορία των δραματικών γεγονότων Πελοποννήσου 1943-1949

Συντάκτης

Καραλής, Κώστας Θ.

Έτος Δημοσίευσης

1957

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα