Βιβλιογραφία

Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομμουνιστικής Δράσης. Τα Τάγματα Ασφαλείας της Θεσσαλίας

Συντάκτης

Παπαγιάννης, Σταύρος Α.

Έτος Δημοσίευσης

2007

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Σόκκολης

Τοποθεσία

Απόσπασμα