Βιβλιογραφία

«Τα εκλογικά φέουδα στην Ήπειρο. Τυπολογική προσέγγιση της αγροτικής ψήφου στο ν. Ιωαννίνων μεταξύ 1956 και 1964»

Συντάκτης

Δαμιανάκος, Στάθης

Έτος Δημοσίευσης

1987

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Στάθης Δαμιανάκος (επιμ.), Διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού στην αγροτική Ελλάδα,

Σελίδες

Τεύχος

Ανάτυπο

Τόμος

Εκδότης

ΕΚΚΕ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά