Βιβλιογραφία

Ο σύντομος πολιτικός βίος της ΕΠΕΚ: Η ανάδυση του Κέντρου στη μετεμφυλιακή Ελλάδα

Συντάκτης

Δέδε, Κατερίνα

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

ΕΙΕ/ΙΙΕ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα