Βιβλιογραφία

«Πρωτόκολλο και θέαμα: Εθνικοί εορτασμοί στη Βόρεια Ελλάδα»

Συντάκτης

Καρακασίδου, Αναστασία

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Mark Mazower (επιμ.), Μετά τον πόλεμο. Η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα 1943-1960

Σελίδες

243-267

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα