Βιβλιογραφία

Antifascism and Memory in East Germany: Remembering the International Brigades 1945-1989

Συντάκτης

McLellan, Josie

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Oxford University Press on Demand

Τοποθεσία

Απόσπασμα