Βιβλιογραφία

"The Axis Occupation and Civil War: Changing Trends in Greek Historiography, 1941-2002"

Συντάκτης

Antoniou, Giorgos; Marantzidis, Nikos

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Journal of Peace Research

Σελίδες

Τεύχος

223-231

Τόμος

41/2

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα