Βιβλιογραφία

Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου 1939-1944. Ιστορική αναδρομή και κείμενα

Συντάκτης

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης

Έτος Δημοσίευσης

1964

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα