Βιβλιογραφία

"Anti-Fascism and Democracy in the 1930s"

Συντάκτης

Buchanan, Tom

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

European History Quarterly

Σελίδες

39-57

Τεύχος

1

Τόμος

32

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά