Βιβλιογραφία

Η Εθνική Αντίστασις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ

Συντάκτης

Πυρομάγλου, Κομνηνός

Έτος Δημοσίευσης

1988

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Δωδώνη

Τοποθεσία

Αθήνα/Γιάννενα

Απόσπασμα