Βιβλιογραφία

"Historians and the Yearning for Historical Justice"

Συντάκτης

Neumann, Klaus

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Rethinking History

Σελίδες

145-164

Τεύχος

2

Τόμος

18

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά