Βιβλιογραφία

Η Ελληνική Τραγωδία 1946-1949

Συντάκτης

Πλούμης, Δημήτριος Αθ.

Έτος Δημοσίευσης

1973

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά