Βιβλιογραφία

Οι ταγματασφαλίτες

Συντάκτης

Δουατζής, Γιάννης

Έτος Δημοσίευσης

1982

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αφοί Τολίδη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα