Βιβλιογραφία

Η εποχή των άκρων, Ο σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991

Συντάκτης

Hobsbawm, Eric

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά