Βιβλιογραφία

Ο Συμμοριτοπόλεμος στην Πελοπόννησο

Συντάκτης

Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π.

Έτος Δημοσίευσης

1961

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα