Βιβλιογραφία

Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης 1941-44. Χρονικό από τα πρακτικά της Βουλής

Συντάκτης

Παπαγεωργίου, Κώστας

Έτος Δημοσίευσης

1984

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα