Βιβλιογραφία

Από τον εμφύλιο στον ψυχρό πόλεμο. Η Ελλάδα και ο συμμαχικός παράγοντας 1949-52

Συντάκτης

Στεφανίδης, Ιωάννης

Έτος Δημοσίευσης

1999

Τύπος

Book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Προσκήνιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα